2015. évi iskolai Egészségkommunikációs Felmérés (EKF) érdekességei

Fekete Krisztina dietetikus, egészségfejlesztő

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

Absztrakt

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetben 2015-ben készített iskolai Egészségkommunikációs Felmérés célja az volt, hogy feltérképezze az 5., a 7. és a 9. osztályos magyar tanulók egészségmagatartását és az azt befolyásoló tényezőket. A serdülők egészséggel kapcsolatos viselkedésének nyomon követése segít meghatározni az egészségjavító beavatkozások célterületeit. A kutatás az iskolájukban felkeresett gyermekek önkitöltős kérdőíves kikérdezése útján gyűjtött információt a magyar tanulók életmódja, egészséggel kapcsolatos ismeretei, attitűdje, valamint kommunikációs szokásainak témájában. Az eredmények alátámasztják, hogy az egészségmagatartás megváltoztatásához nem elegendő az ismeretátadás, egyaránt fontos a motiváció és a támogató környezet is. A cikk a felmérés adataiból mutat be táplálkozással és egészségmagatartással (reggelizéssel, testtömegkontrolláló magatartással, egészségkockázatot jelentő élelmiszerrel) kapcsolatos néhány elemzést, összefüggést.

Kulcsszavak: kutatás, reggeli, testtömegkontrolláló magatartás, egészségkockázatot jelentő élelmiszerek, család

A teljes cikk az Új Diéta 2017/1-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

 

Interesting facts about the resulting 2015 school-based health communication survey

Krisztina Fekete dietitian, health development worker

National Institute for Health Development, Budapest, Hungary

Abstract

The aim of the school based Health Communication Survey conducted by the National Institute for Health Development in 2015 was to map the health behaviour and its influencing factors among school children of the 5th, 7th and 9th grade. Following up the health behaviour of adolescents helps to define intervention areas of health promotion. Information about the lifestyle, health knowledge, attitudes and communication habits of Hungarian school children was collected by self-administered questionnaires filled in by pupils visited in their school. Findings support the view that knowledge transfer in itself is not enough to change behaviour, and motivation as well as a supporting environment are equally important. This article presents some of the analyses and relations derived from the survey data as regards nutrition and health behaviour (e.g. breakfast, weight control behaviour, food with health risks).

Keywords: survey, breakfast, weight control behaviour, food with health risks, family