3000 diósgyőri gyerek vesz részt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a gyerekkori elhízás visszaszorításáért indított GYERE ® Programjában

Diósgyőr, 2018. október 25. – Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) elnöke, Dr. Bíró Krisztina, az Egészségügyért Felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, Dr. Papp Csaba, a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet főigazgatója, valamint Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója ma bejelentették, hogy elindult Diósgyőrben a GYERE®–Gyermekek Egészsége Program. Az MDOSZ hároméves szakmai projektjének célja, hogy visszaszorítsa a gyermekkori elhízást. A dietetikus szakemberek főként az egészséges táplál-kozással és az aktív életmóddal kapcsolatos hétköznapi normák és szabályok kialakításához, va-lamint azok elsajátításához segítik hozzá a diósgyőri gyermekeket és rajtuk keresztül a családokat is.

„Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy az országos kezdeményezések és a kormányzati intézke-dések mellett is van létjogosultsága az olyan széles összefogással megvalósuló lokális projekteknek, mint a GYERE® Program. Örülök, és a jelen helyzetben nagyon fontosnak tartom, hogy újabb helyszínen találtunk befogadó önkormányzatot és intézményeket, valamint támogatót a szemléletformáló progra-munkhoz. A korábbi eredmények azt mutatják, hogy fontos a projekt más településekre történő kiterjesz-tése is, hiszen már hároméves periódus után is mérhető a pozitív változás. Nem beszélve a hosszú távú hatásról, hiszen ezek a gyerekek egyszer felnőnek és nem mindegy, hogy milyen táplálkozási szokásokat alakítanak ki az önálló életükben, vagy a családjukban” – jelentette ki Kubányi Jolán, elnök.

Hazánkban elsőként Dunaharasztiban valósult meg a program, ami három év alatt összességében 7 szá-zalékkal csökkentette a súlyfelesleggel élő gyermekek arányát a településen. A második helyszín Sze-rencs volt, ahol a zárást követően elsősorban az ismeretszerzésben lehetett mérni a pozitív változást, itt egyébként a program fenntartó jelleggel még most is tart két általános iskolában. Harmadikként pedig a mostani tanévtől kezdve Diósgyőr fogadta be az MDOSZ programját, amit a gyermekkori elhízás elleni fellépéseket összefogó EPODE nemzetközi hálózat tagjaként dolgozott ki hazai viszonyokra a szakmai szervezet. A GYERE® Program jellegzetessége, hogy széles társadalmi összefogással valósul meg, hi-szen a szakmai vezetést és koordinációt végző MDOSZ mellett részt vállal benne a helyi önkormányzat és az oktatási-és nevelési intézmények, partner továbbá a helyi védőnői szolgálat, országos szinten pedig az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. A szerencsi és a diósgyőri program a Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért Program anyagi támogatásával valósul meg. Az élelmiszeripari nagyvállalatnak mindkét településen gyára van, és a termelés mellett elkötelezett a helyi közösségek iránt, ezért fontos feladatának tekinti a városban élő gyerekek egészségének megóvását is.

A GYERE® Program keretében több száz foglalkozáson vesznek majd részt a diósgyőri gyermekek, amelyeken koruknak megfelelően kapnak ismereteket az egészséges táplálkozás alapjairól. Minden té-makörhöz készülnek írásos oktató anyagok szülőknek és pedagógusoknak is. Szó lesz a helyes étrend kialakításáról a szülői értekezleteken is, és a szülők ingyenes dietetikai tanácsadást ugyancsak igénybe vehetnek a program ideje alatt. A projekt Facebook oldalán hetente több poszt is népszerűsíti majd a kiegyensúlyozott táplálkozást, hasznos tudnivalókkal, praktikákkal és receptekkel. Emellett számos egyéb rendezvény színesíti a programot, mint pl. az intézmények által szervezett egészségnapok vagy akár a tanév végi GYERE Nap. Induláskor tápláltsági állapotfelmérést végeznek a helyi védőnői szol-gálat segítségével a 6 és 12 éves gyermekek körében, melyet a három év elteltével megismételnek. A két mérés eredményének összehasonlítása a program hatékonyságáról is pontos képet ad majd.

Bővebb információ: www.mdosz.hu, https://www.facebook.com/gyerediosgyor

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 1991-ben alakult, jelenleg közhasznú szervezetként működik. 1994 óta tagja az Európai Dietetikusok Szövetségének (European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD), 2008 óta pedig a Diete-tikusok Világszövetségének (International Confederation of Dietetic Associations, ICDA). Az MDOSZ tagjai főiskolát végzett dietetikusok és egyetemet végzett táplálkozástudományi szakemberek, akik ma már nem csak az egészségügy különböző terü-letein dolgoznak, hanem jelentős létszámban az élelmiszeripari cégek munkáját is segítik. Az MDOSZ olyan programok kidol-gozásában és szervezésében vesz részt, amelyeknek célja a fogyasztók tájékoztatása, illetve az egészséges életmódnak megfe-lelő táplálkozási gyakorlat és szokások kialakítása pozitív befolyásolás útján.

Mi az MDOSZ célja?
• A lakosság egészségi állapotának megőrzése és javítása.
• Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása és népszerűsítése a lakosság körében.
• A táplálkozással összefüggő betegségek dietoterápiás vonatkozásainak széleskörű megismertetése, elfogadtatása és beveze-tése.