A malnutríció rizikószűrése a dietetikusi gyakorlatban

Dr. Pálfi Erzsébet dietetikus, fősikolai docens1, Dakó Sarolta dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember2, Török Éva dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember3, Czuppon Krisztina dietetikus4, Molnár Andrea dietetikus, egészségügyi szaktanár

1 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

2Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

3Fototronic Kft.

4Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

 Absztrakt

A malnutríció rizikószűrése a dietetikusi munka első lépése. Olyan tevékenység, amelynek során azonosítjuk azokat az embereket, akik alultápláltak vagy veszélyeztetettek az alultápláltságra. A megfelelő szűrés nélkülözhetetlen a dietetikai ellátáshoz, a táplálásterápiához, így a rizikószűrést a kórházi vagy az ápolási intézménybe való felvételkor vagy az otthoni ápolás megkezdésekor 24-48 órán belül kell elvégezni. A szűrést rendszeres időközönként ismételni kell. A módszerek az alultápláltság szempontjából négy lényeges kérdéskört tartalmaznak: az aktuális állapotot, a testtömegvesztés mértékét, a táplálékfelvétel változását és a betegség súlyosságát. A jó szűrési módszer egy gyors, egyszerű, könnyen elvégezhető kérdőív, amely pontozással határozza meg a szűrés eredményét. A dietetikusi gyakorlatban a validált módszerek alkalmazása javasolt. Ezek a felnőtti ellátásban a MUST, az MNA-(SF), az NRS2002, az SGA és a SNAQ, míg gyermekek szűrésére a STRONGkids és a STAMP alkalmas.

Kulcsszavak: malnutríció rizikószűrése, malnutríció, dietetikusi tevékenység

A teljes cikk az Új Diéta 2017/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni  

 

Malnutrition Risk Screening in Dietetic Practice

Erzsébet Pálfi dr. dietitian, college associate professor1, Sarolta Dakó dietitian, nutritionist2, Éva Török dietitian, nutritionist3, Krisztina Czuppon dietitian4, Andrea Molnár dietitian, vocational teacher of health care education

1 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary

2 Semmelweis University II. Department of Internal Medicine, Budapest, Hungary

3 Fototronic Ltd.

4 Semmelweis University II. Department of Pediatric Medicine, Budapest, Hungary

Abstract

The risk screening procedure is the first mandatory step of nutrition care process to identify malnutrition. The malnutrition risk screening is a rapid process performed to identify subjects at nutritional risk, and should be performed using an appropriate validated tool in all subjects that come in contact with healthcare services. Depending on the care setting, screening should be performed within the first 24-48 hours after first contact and thereafter at regular intervals. It contains four main questions; actual nutritional status, weight loss, decrease in the food intake and diseases activity. The nutritional therapy is based on the results of the malnutrition risk screening. The adequate tools are easy to use, understandable which use score system to identify malnutrition. There are suggested use of the validated tools, such as MUST, MNA-(SF), NRS2002, SGA, SNAQ at adults and STRONGkids, STAMP at children.

Keywords: malnutrition risk screening, malnutrition, nutrition care process

Intézeti szintű tápláltságiállapot-felmérés – neurológiai betegek táplálási sajátosságai

Tóth Babett vezető dietetikus, élelmezés vezető, okleveles táplálkozástudományi szakember, Sárga Diána dietetikus

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Absztrakt

Az időben megkezdett táplálásnak számos, pozitív hatása ismeretes. A helyes táplálási intervenció nagyban meghatározza a rehabilitáció hosszúságát és hatékonyságát, de ennek ellenére kevés információ áll rendelkezésünkre a táplálási problémákról a rehabilitáció időszakából. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet tápláltságiállapot-felmérése három hónapon át zajlott, amely a MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) nemzetközileg validált mérőeszközzel történt. Ezenkívül egyéb tápláltsági állapotra utaló paraméterek lejegyzésére és vizsgálatára is sor került.

A betegek 34%-át érinti az alultápláltság kockázata, amelyből 12% teszi ki a fokozottan veszélyeztetett csoportot. A malnutrícióra leginkább veszélyeztetett osztályok a koponya- és agysérültek, illetve a gerincvelősérültek. Ezeken az osztályokon a betegek 44%-ának van 3, illetve nagyobb MUST-pontszáma. A BMI és a MUST-pontszámok negatív korrelációt mutattak, az összfehérjeértékek és a MUST-pontszámok változói nem korrelálnak. A koponya- és agysérültek, ill. a gerincvelősérültek körében elengedhetetlen a malnutríció időben elvégzett rizikószűrése és a megfelelően kialakított, a betegcsoportra jellemző sajátosságokat figyelembe vevő táplálásterápia.

Kulcsszavak: malnutríció, rehabilitáció, táplálásterápia

A teljes cikk az Új Diéta 2017/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni   

 

Institutional nutritional status survey – Specificity of the nutritional therapy of neurologically injured patients

Babett Tóth head of nutriton and dietetics, catering service leader, nutritionist, Diána Sárga dietitian

National Institute of Medical Rehabilitation, Budapest, Hungary

Abstract

Several positive effects are known of the timely started nutritional therapy. The adequate nutritional intervention influences the length and the effectiveness of rehabilitation. Nonetheless, very few information is available about the nutritional problems during the rehabilitation period. The institutional nutritional survey lasted for three month and it was carried out with the internationally validated malnutrition universal screening tool (MUST). Besides other parameters related to nutritional status were described and examined. 34% of the patients were affected by malnutrition, and out of this 12% had increased risk for malnutrition. The brain and spinal cord injured people had the highest risk for malnutrition. On both groups 44% of the patients proved to be risked for malnutrition (≥ 3 MUST score). Besides BMI and MUST scores showed negative correlation, total protein and MUST scores were uncorrelated. Among the brain and the spinal cord injured people the early malnutrition screening and the adequate nutritional therapy with the considerations of the specifities of the patients and the injury are very important.

Keywords: malnutrition, rehabilitation, nutritional therapy

A dietetikai tevékenység értékelése fekvőbeteg-ellátó intézményekben a személyi minimumfeltételek teljesülése tükrében

Erdélyi-Sipos Alíz dietetikus MSc, főtitkár1, Bartha Kinga dietetikus MSc2

1 Magyar Dietetikusok Szövetsége

2 Semmelweis Egyetem, Központi Dietetikai Szolgálat

Absztrakt

 A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) 2016 decemberében online felmérést végzett a hazai, állami finanszírozású, fekvőbeteg-ellátó intézményekben. A felmérés célja az volt, hogy információt kapjunk a dietetikai tevékenység személyi minimumfeltételeinek teljesüléséről, illetve a dietetikai dokumentációról, valamint megvizsgáljuk, hogy a kórházakban az Egységes Diétás Rendszert (továbbiakban EDR) figyelembe véve milyen és hányféle diétát szolgáltatnak a pácienseknek. A kérdőíves felmérésben huszonkilenc egészségügyi intézmény vett részt, ami lefedte mind a hét régiót (csaknem 23 ezer beteg ellátását végzik). A kapott eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt évekhez képest nincs javulás a 100 ágyra jutó dietetikusok számában. A kötelező dietetikai dokumentáció csak részlegesen valósul meg. Nyolc intézményben (7657 ágy) saját fejlesztésű elektronikus rendszerben történik a dokumentáció, 12 esetében (8482 ágy) szintén saját fejlesztésű rendszerben, de papír alapon. Az MDOSZ által kidolgozott, a jogszabályi feltételeknek teljesen megfelelő elektronikus vagy papíralapú dokumentációt (amely ingyenesen elérhető) mindössze két intézmény használ (1654 ágy). A kórházak többségében nem mérik a dietetikai szolgálat munkáját. Három intézményben egyáltalán nem történik beszámoló a dietetikai tevékenységről a vezetőség felé. A kórházakban átlagosan az EDR-nek megfelelően 62-féle diétát szolgáltatnak, a minimum 11 volt, leggyakrabban a diabétesz esetén alkalmazott étrendet alkalmazzák. A felmérés rámutat arra, hogy szükség van a dietetikusi létszám bővítésére, a dietetikai dokumentáció rendezésére és a dietetikai tevékenység mennyiségi és minőségi értékelésére, valamint a szolgálatok munkájának és eredményeinek ismertetésére.

Kulcsszavak: EDR, dietetikai dokumentáció, dietetikus

A teljes cikk az Új Diéta 2017/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni   

 

The evaluation of dietetic practice in inpatient care instituti ons related to the regulation about the minimum personal requirements

 Alíz Erdélyi-Sipos dietitian, secretary – general1, Kinga Bartha dietitian2

1 Hungarian Dietetic Association (HDA), Budapest Hungary

2 Semmelweis University, Central Dietetic Service, Budapest, Hungary

Abstract

The Hungarian Dietetic Association (MDOSZ) conducted an online survey in December, 2016 among national, state-funded inpatient institutions. The aim of the survey was to get information on the fulfillment of the regulation about the minimum personal requirements for dietetic practice and documentation, and to examine how much and which types of hospital diets are available for patients, based on the Standard Diet System (EDR). Twenty-nine health institutions participated in the survey covering all seven regions (nearly 23,000 patients). The results show that there is no improvement in the number of dietitians per 100 beds compared to previous years. The mandatory dietetic documentation is only partially implemented. The documentation in eight institutions (7657 beds) is done in their own developed electronic system, in 12 hospital (8482 beds) in their own developed system, but on paper. Only two institutions (1654 beds) are using the MDOSZ’s electronic or paper documentation sample (available free of charge), which is fully compliant with legal requirements. Most of the hospitals do not measure the work of the dietetic service. At three institutions there are no report to the lead management about the dietetic activity. Based on EDR, in hospitals an average of 62 types of diets are provided, minimum 11, and the most frequently used diet is diabetes. The survey reflects on the need to increase the number of dietitians, to elaborate the  dietetic documentation and to evaluate quantitatively and qualitatively the dietetic practice and to present the work and results of the services.

Keywords: EDR, dietetic documentation, dietitian

A 2016. évi, XXXI. nyári olimpiai játékok olimpikonjaival végzett dietetikai szakellátás személyes tapasztalatai

Somogyi-Kovács Anita jogi szakokleveles dietetikus, Tihanyi András vállalkozó dietetikus

Absztrakt

Hazánkban az élsportolók sporttáplálkozási ellátása dietetikusok segítségével évtizedekig nagy lemaradást mutatott a nemzetközi gyakorlathoz képest. Sokáig gondot jelentett a sportolók doppingmentességet garantáló étrend-kiegészítésének megvalósítása is. Dietetikai teamünk számos sportoló felkészülését kísérte végig a 2016-os, XXXI. nyári olimpiai játékokra. Tapasztalataink alapján összességében elmondható, hogy az olimpikonok dietetikai ellátása és doppingmentességi garanciájú étrend-kiegészítőkkel való ellátása még nem volt problémáktól mentes, de javulást mutatott a megelőző alkalmakkal összevetve. A tapasztalatokat kiértékelve a 2020. évi, XXXII. nyári olimpiai játékokra mind a sportolók dietetikus által meghatározott, egyénre szabott és garantáltan doppingmentes étrend-kiegészítőkkel való ellátása, mind a sportolók teljes körű dietetikai ellátása elvi szinten megvalósíthatónak látszik. Ehhez azonban még sok munkára van szükség, beleértve a sportolók és a dietetikus szakemberek oktatását is.

Kulcsszavak: sporttáplálkozás, étrend-kiegészítés, dopping, olimpiai játékok

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

The personal experiences of the nutrition care carried out for the athletes at the 2016 XXXI. Summer Olympics

Anita Somogyi-Kovács dietitian with a complementary degree in legal studies, András Tihanyi freelance dietitian

Abstract

Sports nutritional care of elite athletes in Hungary, with the involvement of dietitians, showed a huge gap for decades compared with international practice. For a long time even to guarantee a doping-free dietary supplementation has been a struggle for the athletes as well. Our dietetic team has supervised the training of numerous athletes during the preparation for the 2016 XXXI. Summer Olympic Games. Based on our experiences overall we can say that the nutritional care and the guaranteed doping-free dietary supplementation of the olympic athletes has not been trouble-free, but showed an improvement compared to the previous occasions. After conclusion it seems to be achievable for the 2020 XXXII. Summer Olympic Games in principle, that the athletes get individualized and completely doping-free full supply of dietary supplements and a total nutrition care carried out by professional dietitians. To achieve this, much work is still needed, including the education and training of both professional athletes and dietitians.

Keywords: sports nutrition, dietary supplements, doping, Olympic Games

Az intuitív táplálkozás és a testtömegindex kapcsolatának vizsgálata magyar nők között

Pődör-Novák Réka dietetikus

Absztrakt

Az intuitív táplálkozás egy adaptív, étkezési mód, amely a szervezet belső, éhség−jóllakottság jelzéseire épül. Az eddigi kutatások szerint a normál testtömegindexű emberekre általában jellemző ez a fajta étkezési mód, míg az elhízottakra kevésbé. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy milyen összefüggés van az Intuitív Táplálkozás Kérdőíven elért pontszám és a testtömegindex, valamint a fogyókúrázás gyakorisága között. Feltételeztük, hogy az intuitív táplálkozás pontszám és a testtömegindex, valamint a fogyókúrázás gyakorisága között negatív kapcsolat áll fent. A kutatást az angol nyelvű „Intuitive Eating Scale” általunk lefordított változatával végeztük. Összesen 184 nő vett részt a felmérésben. Az adatokat SPSS szoftver segítségével elemeztük. A tényezők közötti kapcsolatot Pearson-korrelációval számítottuk ki. Szignifikáns, negatív kapcsolatot találtunk az intuitív táplálkozás összpontszám és a BMI között (r = – 0,213; p < 0,01), valamint az intuitív táplálkozás összpontszám és a fogyókúrázás gyakorisága között (r = -0,471; p < 0,01). Hipotéziseink tehát beigazolódtak.

Kulcsszavak: intuitív táplálkozás, fogyókúra, elhízás

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

Examination of the correlation between Intuitive Eating Score and BMI among Hungarian women

Réka Pődör-Novák dietitian

Abstract

Intuitive eating is an adaptive form of eating. It is based on the body’s internal hunger and satiety cues to regulate food intake. According to former studies normal weight people eat more intuitively than obese people. In our research we examined the correlation between Intuitive Eating Score and BMI and the frequency of weight loss dieting. We hypothesized that Intuitive Eating Score would correlate negatively with BMI and also with the frequency of dieting. We used the Hungarian version of the „Intuitive Eating Scale”, which we had translated. 184 women participated in the survey. Data were analysed using SPSS software. The associations between the factors were calculated by Person-correlation. There was a significant negative correlation between intuitive eating score and BMI (r = – 0,213; p < 0,01) and between intuitive eating score and the frequency of weight loss dieting (r = -0,471; p < 0,01).  Thus our hypotheses were confirmed.

Keywords: intuitive eating, weight loss diet, obesity

Élelmiszer-higiénia a magyar háztartásokban

Balogh Borbála népegészségügyi ellenőr, okleveles táplálkozástudományi szakember1

Kasza Gyula PhD gazdasági agrármérnök2

Benedek Csilla PhD vegyészmérnök3

1Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer-biztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

3Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Absztrakt

Az élelmiszer okozta betegségekkel járó bejelentett események 80%-a a háztartásokban következik be. Ennek oka legtöbbször a fogyasztó általi élelmiszer-higiéniai hiba (ilyen például a helytelen tárolás, az elégtelen hőkezelés és a higiénia hiánya) (1). Ebből kifolyólag a hiányos ismeretek és a kedvezőtlen attitűdök felderítése volt a magyar lakosság körében 2015-ben végzett, nagy elemszámú kutatásunk célja. Kiderült, hogy a problémák már a bevásárlásnál kezdődnek. A vizsgálatban részt vevők kevesebb, mint egyharmada ügyel a hűtőlánc fenntartására vásárlásai alkalmával. Köztudott és alkalmazott magatartás a kezek és a gyümölcsök ételkészítés és étkezés előtti megmosása és a konyhapult rendszeres takarítása. Külön vágódeszka és eszközök használata a zöldségekhez és a húsokhoz azonban nem mindig jellemző körükben. Problémát jelent, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában a minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő közti különbséggel sem. Kutatásunk számos esetben bizonyította azt is, hogy a tudás nem feltétlenül jár együtt a tudatossággal. A témával kapcsolatos edukatív kommunikáció és gyakorlati ismeretátadás ösztönzése tehát sürgető feladat.

Kulcsszavak: élelmiszer-higiénia, attitűdök, ismeret, fogyasztók

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

 

Food hygiene in Hungarian households

Borbála Balogh public health inspector, nutritionist 1

Gyula Kasza PhD engineer of agricultural economics 2

Csilla Benedek PhD chemical engineer 3

1 Budapest Government Office, Office in the XIV. District, Office of Public Health, Budapest, Hungary

2 National Food Chain Safety Office, Food Safety Risk Assessment Board, Budapest, Hungary

3 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary

Abstract

80% of reported events involving food-borne diseases occur in households. This is mostly due to a food hygiene mistake by the consumer (such as incorrect storage, inadequate heat treatment and lack of hygiene) (1). For this reason, the aim of our large-scale research on the Hungarian population in 2015 was to find out the incomplete knowledge and poor attitudes. It turned out that the problem starts with shopping. Less than a third of the participants are concerned about keeping the cool chain during their shopping. Beware and applied behavior is the washing of hands and fruits prior to cooking or pre-meal, and the regular cleaning of the kitchen countertop. However, the use of separate cutting boards and knives for the vegetables and meat is not always typical. It is a problem that consumers are not aware of the difference between the terms shelf life and use by. Our results have shown that in many cases knowledge does not necessarily involve consciousness. The educational communication and practical transfer of knowledge on this subject is therefore an urgent task.

Keywords: food hygienie, attitudes, knowledge, consumer

Limos (Fames) az éhezés istennője

Dr. Forgács Attila

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar,

Budapesti Corvinus Egyetem, Pszichológia Központ

Absztrakt

A görög mitológia Limos nevű éhség istennője rémesen sovány és számkivetett perszóna. Mindössze négy ókori forrás említi: Hésziodosz, Vergilius, Ovidius, illetve Seneca. Vizuális megjelenítése az ókorból nem maradt fenn (ismert ábrázolásai a 17. századból erednek). Limosról kevés tudható: szánalmas, ronda, félelmetes és számkivetett. Az összes testvére negatív mitológiai szereplő: Thanatosz (Halál), Léthé (Feledés), Ponos (Gond), Hüpnos (Álom), Algea (Fájdalom), Phonoi (Gyilkosság), Disnomia (Törvénytelenség), valamint Neikea (Hazugság). Míg az őskori viszonyulás az éhezéshez vágyteljesítő (ld. paleolit Vénuszok kövérségét), addig az ógörögök viszonyulása elfojtásos jellegű. Mivel a korai civilizáció igyekszik az éhséget a tudattalanba fojtani, a tudatos kontroll gyenge felette. A mai napig általános tapasztalat, hogy az evés vezérlése csak részben tudatos tevékenység. A kontrollálhatatlan falásrohamok, valamint a fogyókúrák tömeges sikertelensége azt jelzik, hogy a szándékolt viselkedéssel ellentétes, én-idegen, tudat által fékezhetetlen impulzusok is vezérlik az éhségélményt. Az Éhség képzetköre imaginációval megszemélyesíthető. A tudattalan szférából támadó Limos tudatosítása (megértése) és domesztikálása által tudatos kontroll nyerhető felette.

Kulcsszavak: Limos, Fames, testséma, Proana, e-szekták, éhség

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

 

Limos (Fames), Goddess of Starvation

Attila Forgács PhD

Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology, Budapest, Hungary

Budapesti Corvinus University, Center of Psychology, Budapest, Hungary

Abstract

The goddess of starvation was called Limos in ancient Greek mythology (Fames in Latin). She was extremely thin. She has not any visual imagery from antiquity; her known representations were made in the 17th century. There were only four authors (Hesiod, Virgil Ovid and Seneca) who mentioned her. The only known characteristics of Limos are miserable, dreadful, and ugly. She had been exiled. She was sister of all that is wrong: Ponos (“Hardship”), Lethe (“Forgetfulness”), Algae (“Pains”), Hysminai (“Battles”), Makhai (“Wars”), Phonoi (“Murders”), Androktasiai (Manslaughters”), Neikea (“Quarrels”), Pseudea (“Lies”), Logoi (“Stories”), Amphillogiai (“Disputes”), Dysnomia (“Anarchy”), Ate (“Ruin”), and Horkos (“Oath”). While prehistoric attitude were wish-fulfilling nature, ancient Greeks had repressive attitudes towards hunger. That is one of the reasons of weak conscious control over the hunger. General experience, that conscious control of eating is only partial. Bingeing, as well as the massive failure of diets indicate that hunger is driven by ego-distant, uncontrollable impulses, rather than intended conscious behavior. The concept of Hunger is personalizable by imagination. Conscious control can be gained over Limos attack from unconscious by the awareness (understanding) and domestication of her.

Keywords: Limo, Fames, body image, ProAna, e-sects, hunger

Élelmezés a büntetés-végrehajtási intézetekben

Csajbókné Csobod Éva PhD 1

Molnár Szilvia1

Tátrai-Németh Katalin PhD 1

Kabódi Ráchel Veronika 2

1Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

2Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Egészségügyi Főosztály

Absztrakt

A büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartotti élelmezése nehéz feladat, hiszen az objektív igények kielégítése mellett a szubjektív igények figyelembevétele kiemelten fontos. Kutatásunkat négy, hazai büntetés-végrehajtási intézetben végeztük. Az intézetek fogvatartotti alapétrendjének energiatartalmát, tápanyagmegoszlását, valamint élelmirost- és hozzáadottcukor-tartalmát vizsgáltuk a NutriComp Sport 3.0-programmal. Emellett az étlapok változatosságát értékeltük a megfelelő, szakmai irányelvek szerint. Az egyes fogvatartottak kiétkező bolti (börtönbolt) vásárlását és a diétás rezsimüket vetettük össze. A vizsgált étrendek energiatartalma nagyobb volt a rendeletileg meghatározott értékeknél. Az átlagos tápanyagmegoszlás kevéssé tért el az egészséges táplálkozás irányelveitől, azonban bizonyos élelmezési napokon az étrend zsír- és szénhidráttartalmának energia%-a meghaladta az ajánlott értékeket. Az élelmirost-tartalom átlagban elérte az elvárt napi 30 grammot, de a különböző napokat tekintve több esetben elmaradt attól. A hozzáadott cukor mennyisége nem haladta meg a 8 E%-ot. Az étrendek változatossága nem minden esetben volt megfelelő, jellemzően inkább a fogvatartottak ízlését tükrözte. A kiétkezés alkalmával a fogvatartottak 59%-a megszegte a diétáját.

Kulcsszavak: fogvatartottak, élelmezés, fogvatartotti alapétrend, kiétkező bolt

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

Catering of inmates in penitentiary institutes

Éva Csajbókné Csobod PhD 1

Szilvia Molnár 1

Katalin Tátrai-Németh PhD 1

Ráchel Veronika Kabódi 2

1 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary

2 Hungarian Prison Service Headquarters, Health Department, Budapest, Hungary

Abstract

The feeding of inmates in penitentiary institutes is difficult since both subjective and objective needs should be satisfied. Four national penitentiary institutes were investigated, focusing on the basic menu of detainees, regarding the distribution of nutrients, energy, fibre and added sugar content with NutriComp Sport 3.0 software. The variety of the menus was rated based on professional guidelines. Prisoners’ diet regimes were compared with their store purchases. We have found that the average energy content of the menus was higher than recommended. The average distribution of nutrients was in accordance with the concepts of healthy eating but the daily fat and carbohydrate intakes were frequently higher than acceptable. The average fibre content reached the desired 30 gram, but considering the daily intake, it was usually lower. The added sugar levels did not exceed 8 energy%. The variety was not always satisfactory, reflecting the tastes of the detainees. When purchasing food, 59% of the prisoners breached their diets.

Keywords: inmates, catering, non-working detainee menu, chamber shop

A daganatos betegek táplálásáról szóló 2016-os ESPEN Guideline összefoglalója I.rész

Galló Nóra dietetikus, PhD-hallgató

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Absztrakt

A daganatos betegségek továbbra is a megbetegedés és a halálozás vezető okai világszerte. A megbetegedések száma várhatóan az elkövetkező évtizedekben is számottevően növekedni fog. Ugyanakkor az onkológia fejlődésének köszönhetően egyre többfajta kezelés létezik, legyen az műtéti eljárás, radio-, kemo- vagy gyógyszeres terápia. Ugyan lehet, hogy nem minden típusú daganat gyógyítható, de sokszor válhat betegséggé, amellyel a betegek együtt élnek. A táplálásterápiának óriási szerepe van a kezelések sikerességében, mert ha a daganatos betegeknél kialakul a malnutríció, vagy más anyagcserezavar akár a daganatos betegség, vagy a daganatellenes kezelések hatására, akkor az alultápláltság teljes mértékben megakadályozhatja a kezelések hatékonyságát.

Kulcsszavak: daganat, malnutríció, rizikószűrés, táplálásterápia

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients

Nóra Galló dietitian, PhD student

Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary

Abstract

Cancers are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide, and the number of cases is expected to rise significantly over the next decades. At the same time, all types of cancer treatment, such as surgery, radiation therapy and pharmacological therapies are improving. Many cancers may still not be cured, however, they may be converted to chronic diseases. Nutrition therapy plays an extremely important role since all of these treatments could be impeded by the frequent development of malnutrition and metabolic derangements in cancer patients, induced by the tumour or by its treatment.

Keywords: cancer, malnutrition, risk screening, nutritional therapy

Gyere – Gyermekek Egészsége Program® Hatékonyságának Vizsgálata 2-8. Osztályos Általános Iskolás Gyermekek Körében

Csengeri Lilla dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

Absztrakt

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai vezetésével hazánk is csatlakozott a gyermekkori elhízást megelőző EPODE nemzetközi kezdeményezéshez, a GYERE Gyermekek Egészsége Program®-mal. A projekt legfőbb célja, hogy összefogással segítsék a lakosság egészséges életmódjának kialakítását, amelynek legfontosabb eszköze a részt vevő városok oktatási intézményeiben tanulók egészséges táplálkozásra nevelése.

Kutatásunk fő célkitűzését az adta, hogy a GYERE® Program foglalkozásain átadott információkat milyen mértékben képesek elsajátítani a tanulók. Egészséges táplálkozással kapcsolatos tudásszintjüket olyan kontrollcsoportéhoz hasonlítottuk, amelynek tagjai nem részesültek a nevezett projekthez hasonló edukációban. A két, általános iskolás (2-8. osztályig) gyermekcsoport egészséges táplálkozással kapcsolatos tudásszintjét és reggelizési szokásait három, saját készítésű, eltérő kérdésekből álló kérdőívvel mértük fel, alkalmazkodva a különböző korcsoportok igényeihez. A kérdőíveink eredményei alapján szignifikáns különbséget találtunk a két csoport között, a GYERE® Programban részt vevők tudásszintje bizonyult jobbnak. A reggelizési szokásokkal kapcsolatos adataink szerint a programban részt vevőknél jóval kisebb mértékben fordul elő az első étkezés kihagyása a kontrollcsoporthoz vagy korábbi vizsgálatok eredményeihez is viszonyítva.

Kulcsszavak: GYERE® Program, EPODE, gyermekkori elhízás, egészséges táplálkozás

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

Efficiency investigation of GYERE® -children’s health program- among primary school students (2-8. Class)

Lilla Csengeri dietitian, nutritionist

Hungarian Dietetic Association, Budapest, Hungary

Abstract

Hungary also joined the international childhood obesity prevention initiative (EPODE) with The Hungarian Dietetic Association’s professional leadership. The Hungarian project is the GYERE Gyermekek Egészsége Program®. The main objective of this project is to assist the improvement of population health by means of collaboration. The most important method to reach this goal is to educate students on sound nutrition and a healthy lifestyle in the educational institutions of the participating cities.

The main objective of our research was to evaluate the extent of knowledge the student could gain during participation in the GYERE® Program. Their healthy eating related knowledge was compared to the comprehension of a control group which did not receive extra education on this topic. The level of healthy eating knowledge and breakfast habits of two primary schools (2-8. class) was measured with three self-made questionnaires consisting of various questions, adjusted to the needs of different age groups.

We found significant differences between the results of the two groups. In every case, the knowledge of the GYERE® Program participants proved to be better than the knowledge of the control group. According to data related to the breakfast consumption habits, participants of the program skip their first meal much fewer, than the control group or the participants of previous studies.

Keywords: GYERE® Program, EPODE, childhood obesity, healthy eating