Nutrigenomika és nutrigenetika alkalmazásának sportdietetikai vonatkozású lehetőségei

Shenker-Horváth Kinga BSc dietetikus1, Répási Eszter MSc dietetikus1,2, Orosz Krisztina BSc gyógytornász1, Koller Ákos dr. MD orvos2, Kapitány Zsuzsa MSc gyógytornász1,3, Nagy Zsolt B. dr. PhD biológus1

1 GenePointPlus Magyarország Kft., Budapest

2 Testnevelési Egyetem Természettudományi Intézet, Budapest

3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola

 

Absztrakt

Születésünktől kezdve adott a genetikai örökségünk, amelyben a kódolt információ jó része érvényre jut. Ezen információk határozzák meg megjelenésünket, testünk működését, valamint külső-belső tulajdonságaink nagy részét. Számos betegséggel és tulajdonsággal kapcsolatban azonban genetikailag csak a hajlamunk, fogékonyságunk meghatározott, s életmódunktól is függ, hogy elősegítjük-e, lassítjuk-e, vagy megelőzzük-e a kialakulásukat. Napjainkra a genetika vizsgálata egybeolvadt a táplálkozástudománnyal, olyan dinamikusan fejlődő tudományterületek születtek, mint a nutrigenomika és a nutrigenetika. Segítségükkel feltárható a táplálkozás befolyása az egyedi genetikai tulajdonságok szintjén, a gének működésén keresztül az anyagcsere-folyamatokra. Egy sportoló nutrigenomikai és nutrigenetikai profiljának elkészítése során feltérképezhetők olyan genetikai tényezők és génpolimorfizmusok (pl. ACE, ACTN3, NOS3), amelyeknek jelenléte befolyással lehet sportpályafutásukra. Fontos szerepet kaphat a nutrigenomika és a nutrigenetika egy sokszakmás munkacsoporton belüli sportdietetikai ellátásban, mivel az egyéni genetikai adatok és a sportteljesítménnyel kapcsolatos genetikai változatok alapján teljesen személyre szabott sportágspecifikus tápanyag-felvételi ajánlásokat tud kidolgozni a sportdietetikus.

Kulcsszavak: nutrigenomika, nutrigenetika, sportdietetika, sokszakmás munkacsoport, génpolimorfizmus

A teljes cikk az Új Diéta 2017/1-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

Application possibilities of nutrigenomics and nutrigenetics in sport dietetics

Kinga Shenker-Horváth dietitian (Bsc), Eszter Répási dietitian (MSc), Krisztina Orosz physiotherapist (BSc), Ákos Koller MD, Zsuzsa Kapitány physiotherapist (MSc), Zsolt Nagy B. PhD biologist

1 GenePointPlus Hungary Ltd., Budapest, Hungary

2 University of Physical Education, Institute of Natural Sciences, Budapest, Hungary

3 University of Pécs, School of Doctoral studies for Health Sciences, Pécs, Hungary

Abstract

By birth our genetics are given and most of that coded data is expressed. These information determine our looks, physiology and all our properties. Our tendency for the manifestation of diseases are predispositioned according our genom, although their development depend on our lifestyle, speeding up or slowing down the process or preventing. Nowadays genetic studies have blended with nutritional sciences and dynamically evolving new research fields have popped up, like nutrigenomics and nutrigenetics. With the help of nutrigenomics and nutrigenetics the impact of nutrition can be explored on the level of individual properties. In the course of completing an athlete‘s nutrigenomic and nutrigenetic profile genetic factors and gene polymorphism (e.g.: ACE, ACTN3, NOS3) can be mapped and their presence can influence a sports career. In the sports dietetic attendance within a multidisciplinary team nutrigenomics and nutrigenetics could get a significant role as on the basis of the personal genetic data and information relating to sports achievements the sport dietitian could advise a more specific and precise nutritional regimen.

Keywords: nutrigenomics, nutrigenetics, sports dietetics, multidisciplinary team, gene polymorphism

Testösszetétel-analizálás a klinikai gyakorlatban

Molnár Andrea1 dietetikus, egészségügyi szaktanár, PhD hallgató

Török Éva2, dietetikus

Czuppon Krisztina3, dietetikus

Dakó Sarolta4, dietetikus

Kovács Ildikó5, dietetikus, egészségügyi menedzser

Pálfi Erzsébet PhD6

1Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Patológiai tudományág, Egészségtudományok program

2Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika

3Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

4Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika

5Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

6Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

 

Absztrakt

A tápláltsági állapot minőségi felmérésének és a diétás beavatkozás hatékonyságának követéséhez fontos a test összetételének pontos ismerete. Dietetikusi kompetencia szintjén még mindig használatosak a testtömegindex (BMI) számítását kiegészítő régi módszerek (pl. a felkarkörfogat és a bőrredővastagság mérése), de terjedőben vannak a modernebb eszközök is (pl. a bioimpedancia-analízis (BIA) elvén működő orvostechnikai eszközök). Ez utóbbiak segítségével egyre több dietetikus számára adott a lehetőség arra, hogy a dietetikai konzultáció alkalmával gyorsan, egyszerűen és pontosan felmérje a páciens testösszetételét, s a táplálásterápia során monitorozza annak hatékonyságát. A helyes eszközhasználathoz és a kapott eredmények magabiztos kiértékeléséhez azonban elengedhetetlenül szükséges az új eszközök működésének alapszintű ismerete, a megfelelő előkészítés, a precíz kivitelezés, valamint jártasság a leletek értékelésében – ezekhez nyújt segítséget jelen írásunk.

Kulcsszavak: testösszetétel-analízis, zsírmentes testtömegindex, betegséggel összefüggő kóros tápláltsági állapotok

A teljes cikk az Új Diéta 2017/1-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

Body composition assessment in clinical practice

Andrea Molnár1 dietician, vocational teacher of health care education, PhD student

Éva Török2 dietitian

Krisztina Czuppon3 dietitian

Sarolta Dakó4 dietitian

Ildikó Kovács5 dietitian, health care manager

Erzsébet Pálfi6 PhD

1 Semmelweis University, School of PhD studies, Programe of Health Sciences, Budapest, Hungary

2 Semmelweis University I. Department of Surgery Medicine, Budapest, Hungary

3 Semmelweis University II. Department of Pediatric Medicine, Budapest, Hungary

4 Semmelweis University II. Department of Internal Medicine, Budapest, Hungary

5 Hungarian Dietetic Association, Budapest, Hungary

6 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary

 

Abstract

Body composition assessment is essential in evaluating the nutritional status of the patients and in following up the effectiveness of dietary interventions. Some dieticians still use old methods to supplement body mass index (BMI) calculations (e.g., upper arm circumference and skinfold thickness measurements), but modern medical devices based on bioimpedance analysis (BIA) started to take precedence. In hospitals, more and more clinical dieticians can access BIA devices to assess the patient’s body composition in a fast and reliable way. However, to yield usable results a confident knowledge of the devices is needed with careful preparation, with precise measurement, and with skills in the evaluation of the output. This article summarises key information regarding body composition analysers and their proper usage.

Keywords: body composition analysis, fat-free body mass index, disease-related malnutrition

Nemzetközi program a gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésére II. – „az egészséges család” európai uniós projekt bemutatása

Dr. Barna Mária, Dr. Biró Lajos, Dr. Biró György

Absztrakt

2014. november és 2015. június között az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága kezdeményezésére „Az egészséges család” elnevezésű európai uniós vizsgálatra került sor Lengyelországban és Magyarországon. Célja az volt, hogy növelje a gyümölcs- és zöldségfogyasztást.

„Az egészséges család” program célcsoportja – elsősorban az alacsony jövedelemmel rendelkezők közül – azokra terjedt ki, akiknek a családjában várandós nők, tíz–tizenöt év körüli gyermekek és hatvanöt évesnél idősebb felnőttek élnek. A projekt kezdetén és végén kérdőíves felmérés történt. A program indulásakor a kérdőívet ezernégyszáztizennégyen töltötték ki.  A program végére ezerkétszázhetvenegy kitöltött kérdőív érkezett.

Az egészséges család” európai uniós projekt azt mutatta, hogy a vizsgált csoportban a zöldség- és gyümölcsfogyasztás bár messze az ajánlott alatt maradt, de a program során növelhető volt. A részvevőkben tudatosította a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelésének szükségességét, akik a kapott receptekből elsajátíthatták a belőlük készíthető ételeket.

Kulcsszavak: gyümölcsök, zöldségek, tudatosság, egészséges család, zöldség- és gyümölcsfogyasztás

A teljes cikk az Új Diéta 2017/1-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

International program for the promotion of fruit and vegetables consumption II. Presentation of the European project: “The healthy family”

Mária Barna dr., Lajos Biró dr., György Biró dr.

The authors are the members of the „My healthy family” project Scientific Committee

Abstract

Investigation, named “The healthy family” has been carried out on the basis of the initiative of DG SANCO between November 2014 to June 2015 in Poland and Hungary. The aim of the project was to increase the consumption of fruit and vegetables. The target groups of “The healthy family” project were pregnant women, people above 65 year or older and children between 10-15 years in families with low income.

Questionnaire measurements happened at the beginning and at the end of the project.

At the beginning of the project 1414 persons filled out the questionnaire, and 1271 persons do it at the end.

“The healthy family” project showed that the fruit and vegetables consumption increased in the target groups, but still remained under the consumption suggested. The project has awaked the participants to the consciousness of the necessity of a higher fruit and vegetables consumption, and by the application of the recipes they got, they became able to prepare the foods from them.

Keywords: fruits, vegetables, consumption, consciousness, the healthy family, fruit and vegetables consumption

A 2015-ös holland élelmiszer-alapú táplálkozási irányelvek

Csengeri Lilla dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

Absztrakt

A Holland Egészségügyi Tanács (the Health Council of the Netherlands) 2015 novemberében új táplálkozási ajánlást fogalmazott meg. Célkitűzésük volt, hogy teljes mértékben élelmiszer-alapú táplálkozási irányelveket nyújtsanak a holland lakosság számára. Az új ajánlás huszonkilenc szakirodalmi áttekintésen alapul, amelyek olyan randomizált, kontrollált vizsgálatokat* és prospektív, kohorsz** vizsgálatokat összegeztek, amelyek tápanyagokat, élelmiszereket, diétákat és a tíz fő idült betegség (koszorúér-betegség, szélütés (sztrók), szívelégtelenség, cukorbetegség, emlő-, vastagbél- és tüdőrák, idült, obstruktív tüdőbetegség (COPD), demencia és depresszió) kockázatait vizsgálták. Általános, táplálkozási irányelvként fogalmazták meg a több növényi és kevesebb állati eredetű élelmiszer fogyasztását. Tizenöt egyedi irányelvet dolgoztak ki, ebből kilenc a hüvelyesekre, az olajos magvakra, a húsokra, a tejre és a tejtermékekre, a gabonafélékre, a zsírokra és az olajokra, a teára, a kávéra és a cukortartalmú italokra vonatkozik, három irányelv pedig a zöldségekre és a gyümölcsökre, a halra és az alkoholtartalmú italokra. A sóval kapcsolatos iránymutatás megmaradt a 2006-os ajánlásnak megfelelően. Az étrend-kiegészítőkre vonatkozóan is megfogalmaztak egy különálló irányelvet.

Kulcsszavak: táplálkozási irányelv, élelmiszer, holland ajánlás

A teljes cikk az Új Diéta 2017/1-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

Food-based dietary guidelines for the Dutch population in 2015

Lilla Csengeri dietitian, nutritionist

Hungarian Dietetic Association, Budapest, Hungary

Abstract

In november 2015 the Health Council of the Netherlands worked out new dietary guidelines. The objective was to derive food-based dietary recommendation for the Dutch population. The dietary guidelines are based on 29 systematic reviews summarizing randomized controlled trials and prospective cohort studies on nutrients, foods and food patterns and the risk of 10 major chronic diseases: coronary heart disease, stroke, heart failure, diabetes, breast cancer, colorectal cancer, lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease, dementia and depression. A general recommendation is to eat more plant-based food, limit the consumption of animal-based food and other 15 specific guidelines have been formulated. There are 9 new guidelines on legumes, nuts, meat, dairy products, cereal products, fats and oils, tea, coffee and sugar-containing beverages. Three guidelines on vegetables, fruits, fish and alcoholic beverages have been worked out, and the 2006 guideline on salt remained. A separated guideline has been worked out on nutrient supplements.

Keywords: dietary guideline, food, Dutch recommendation

Dietetikai dokumentáció tapasztalatai az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben

Gyurcsáné Kondrát Ilona vezető dietetikus, Vecsernyés Erzsébet ápolási igazgató, Károlyiné Csicsely Katalin dietetikus, Tóth Krisztina dietetikus

Országos Korányi Pulmonológia Intézet

Absztrakt

Az Országos Korányi Pulmonológia Intézetben 2016 óta történik a dietetikai ellátás dokumentációja a MedSolution informatikai rendszerben. A dietetikai dokumentáció kezdetben azt a célt szolgálta, hogy statisztikai adatok legyenek az osztályokon zajló dietetikai ellátásokról. A felmerülő igények miatt a dietetikai dokumentáció szöveges információk megfogalmazásával bővült. A MedSolution informatikai rendszerben rögzített dietetikai lelet megjelenik a beteg kórlapjában, beemelhető a zárójelentésbe. A 2012-ben módosított 60/2003. (X. 20) ESzCSM rendelet tartalmazza a dietetikai dokumentáció előírt tartalmi elemeit, amelyeknek alapján a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) kidolgozta a Dokumentációs Ajánlást. Az Országos Korányi Pulmonológia Intézet 2014-ben kapcsolódott az MDOSZ pilot projektjéhez, amelynek célja a Dokumentációs Ajánlásban kidolgozott egységes rendszer adaptálása a MedSolution informatikai rendszerbe. A cikk a dietetikai dokumentáció MedSolution informatikai rendszerben való fejlesztésének és – az MDOSZ-Korányi pilot projekten belül – a Dokumentációs Ajánlás MedSolution informatikai rendszerbe való adaptálás tapasztalatainak összegzését tartalmazza.

Kulcsszavak: dietetikai ellátás, dietetikai dokumentáció, Dokumentációs Ajánlás, MDOSZ – Korányi pilot projekt, MedSolution informatikai rendszer

A teljes cikk az Új Diéta 2017/1-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

The experiences of the Dietetic documentation of the National Korányi Pulmonology Institute

Ilona Gyurcsáné Kondrát head of nutriton and dietetics, Erzsébet Vecsernyés chief nursing officer, Katalin Károlyiné Csicsely dietitian, Krisztina Tóth dietitian

National Korányi Pulmonology Institute, Budapest, Hungary

Abstract

In the National Korányi Pulmonology Institute, since 2016, the dietetic documentation has been done using MedSolution IT system. The dietetic documentation was initially introduced to collect statistical data on the ongoing nutritional care. Due to the emerging needs, the documents were expanded with more textual information. The dietetic diagnosis recorded in the MedSolution system appears in the patient’s medical record and can be transferred to the final report. The Hungarian 60/2003. (X. 20) ESzCSM Regulation, modified in 2012, contains the requirements for the content of the dietetic documentation, and is based on what has been developed by the Hungarian Dietetic Association (HDA) as the Documentation Recommendation. The National Korányi Pulmonology Institute has joined the pilot project, led by HDA, in 2014, which project aimed to adapt a uniform system of documentation that is based on the Recommendation into the MedSolution IT system. This article summarizes the experiences gained on the development of the dietetic documentation in the MedSolution informatic system – within the HDA- Korányi pilot project – and the adaptation of the Documentation Recommendation.

Keywords: nutritional care, dietetic documentation, Documentation Recommendation HDA – Korányi pilot project, MedSolution informatic system

Egészségműveltség vizsgálata normál testtömegűek és elhízottak között

Gyányi Ditta dietetikus, pszichológia szakos hallgató, Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya pszichológus, egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Absztrakt

A WHO adatai alapján elmondható, hogy az elhízás a fejlett országokban, így hazánkban is egyre nagyobb teret hódít. Már nemcsak a felnőtteket, hanem a gyermekek életét is megbélyegzi, s figyelmen kívül hagyásával a későbbiekben súlyos, idült betegségek alapja lehet. A csekély egészségműveltségű emberek egészségügyi információi szegényesek, az egészségkontrollhit pedig hatással van az egyén egészségével kapcsolatos viselkedésére, így ezek közvetve befolyásolják a testtömeg alakulását. Munkánkban a normál és a nagy BMI-jű személyek egészségműveltségét és egészségkontrollhitét vizsgáltuk. Nyolcvan fő töltötte ki a kérdőíveket, amelyeket SPSS-programmal, az adatokat pedig leíró statisztikával elemeztük. A kérdőívek eredményei alapján az egészségműveltség mértéke nem függ össze a BMI-indexszel, azonban az iskolai végzettség hatással van az egészségműveltségre.

Kulcsszavak: egészségkontrollhit, egészségműveltség, elhízás

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

 

Examination of health competency between normal and overweight candidates

Ditta Gyányi dietitian, psychology student, Orsolya Papp-Zipernovszky PhD, psychologist, senior lecturer

University of Szeged, Faculty of Arts, Szeged, Hungary

Abstract

According to the WHO data the obesity is a major problem not only in developed countries but in Hungary as well. Besides adults, the children are at risk too and the consequences of obesity can lead to several serious and chronic diseases. Examination of health competency between normal and overweight candidates. This research investigated people health competences and health control with normal and high Body Mass Index (BMI). Subjects (N = 80) completed the questionnaires and the data were analysed by descriptive statistics.

Results showed that the BMI does not have an effect on the health competence, however the education has an effect.

Keywords: health control, health literacy, overweight

Vitaminfelvétel elhízásban

Halmy Eszter MSc¹, Dr. Paksy András², Kovács Gertrúd¹, prof. Dr. Halmy László†

¹Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

²Magyar Elhízástudományi Társaság

Absztrakt

A hazai felnőttkorú túlsúlyos és elhízott szubpopuláció vitaminfelvételére vonatkozó előzetes vizsgálatok hiányában saját vizsgálatot végeztünk dietetikai interjú felvételével NutriComp 3.0 programmal végzett analízis statisztikai feldolgozásával. Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a túlsúlyos és elhízott személyek zsírban és vízben oldódó vitaminfelvétele nem felel meg a nemzetközi ajánlásoknak.

Kulcsszavak: túlsúly, elhízás, vitaminfelvétel

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

 

Vitamin intake in obesity

Eszter Halmy¹, András Paksy MD ², Gertrúd Kovács¹, László Halmy MD †

¹Pláton Health Advisory and Provider Service Ltd., Budapest, Hungary

²Hungarian Society for the Study of Obesity, Budapest, Hungary

Abstract

The absense of national adult preliminary studies on overweight and obese subpopulation’s vitamine intake were examined dietary interviews by adding analysis by NutriComp 3.0 software for statistical processing. Our results draw attention to the fact that overweight and obese people fat-soluble and water-soluble vitamin uptake does not comply with international recommendations.

Keywords: overweight, obesity, vitamin intake

A 0-3 éves csecsemők, kisdedek és a szoptatós anyák táplálkozási felmérése, 1. rész

Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő

Kiss-Tóth Bernadett dietetikus

Nestlé Hungária Kft.

 Absztrakt

A megfelelő egészségi mutatók és életminőség eléréséhez az élet első, ezer napja meghatározó (1, 2). Ahhoz, hogy az elhízás, valamint a nem fertőző betegségek folyamatosan növekvő tendenciájának okait feltárjuk, e korai életkorbeli táplálkozási szokások vizsgálata is szükséges. Jelen cikkben a 0–3 éves gyermekekre, a szoptatós édesanyák táplálkozási szokásaira, valamint a táplálási attitűdökre és tápanyag-felvételi jellemzőkre irányuló kutatás első eredményeit mutatjuk be. Az édesanyák táplálási attitűdjeiből kiderül, hogy a tudatos szülőségre utaló táplálási jellemzők a gyermek első életéve után fokozatosan eltűnnek. Az antropometriai adatokat illetően a túlsúly és az elhízás az édesanyák 28,4%-ánál, míg a 2-3 évesek 6,5%-ánál volt megfigyelhető. Összefüggés azonban nem mutatható ki a gyermekek és a szülők BMI-értékei között.

Kulcsszavak: táplálkozás, gyermek, első 1000 nap, kutatás, antropometria

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

Nutrition survey of the 0-3 years old infants, toddlers and lactating mothers, Part I.

Krisztina Badacsonyiné Kassai dietitian, health visitor

Bernadett Kiss-Tóth dietitian

Nestlé Hungária Ltd., Budapest, Hungary

Abstract

The first thousand days determine the health indicators and quality of life later in our life (1, 2). In order to discover the reasons behind the increasing prevalence of obesity and other non-communicable chronic diseases, it is necessary to survey the nutritional habits of children in the early ages of their life. We discuss the first outcomes of the study on the eating habits, dietary intake and feeding attitudes of lactating women and children between the age of 0 and 3. It turned out, that the health-consciousness of parents in feeding their children are slowly disappearing after their child becomes 1 year old. The prevalence of overweightness and obesity is 28,4% among mothers, while 6,5% among 2-3 year old children. However there is no connection between the BMI values of children and their parents.

Keywords: nutrition, child, first 1000 day, research, anthropometry

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban

Nagy Gábor Zsolt MSc, okleveles táplálkozástudományi szakember 1,2

Simonné Dr. Sarkadi Livia, okleveles vegyészmérnök, MTA doktora 1

1Szent István Egyetem, Élelmiszer-kémiai és Táplálkozástudományi Tanszék;
2Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont

Absztrakt

A hüvelyesek a világ számos részén fontos szerepet töltenek be az emberi táplálkozásban. Elsősorban jó növényi fehérjeforrásként tartják számon, de kedvező rost-, vitamin-, ásványianyag-, valamint egyéb, biológiailag aktív komponensei miatt egyre több kutatási eredmény számol be a hüvelyesek egészségvédő hatásairól. Az étrend rendszeres kiegészítése hüvelyes terményekkel csökkentheti a leggyakoribb, súlyos betegségek (elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, rák) kialakulásának kockázatát. A hüvelyesek táplálkozási, egészségvédő és gasztronómiai jelentőségének széles körű megismertetése érdekében az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete a 2016-os évet a Hüvelyes Termények Nemzetközi Évének nyilvánította. Hazánk is számos programmal csatlakozott az ünnepi évhez, amelyek megtalálhatók a magyar nyelvű honlapon (www.huvelyesekeve2016.hu).

Kulcsszavak: hüvelyesek, bab, borsó, növényi fehérjeforrás, preventív táplálkozás

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

The role of pulses in healthy nutrition

Gábor Zsolt Nagy nutritionist (Msc) 1,2

Lívia Simonné Sarkadi Msc in Chemical Engineering, Doctor of the Hungarian Academy of Sciences1

1Szent István University, Department of Food Chemistry and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary
2Eszterházy Károly University, Regional Research Center, Eger, Hungary

Abstract

Pulses have important role in human nutrition in many countries. Pulse crops are a nutrient-rich source of plant-based proteins, essential minerals, vitamins, fibers, and phytochemicals with health protecting effects. A dietary, which is regularly supplemented with pulses, can reduce risk of obesity, diabetes mellitus, cardiovascular disease and cancer. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dedicated 2016 to International Year of Pulses to familiarize people with the nutritional, health protecting, and gastronomical significance of pulses.  Hungary has joined to this international year with several programs, details can be found on dedicated Hungarian website (www.huvelyesekeve2016.hu).

Keywords: pulses, bean, pea, plant protein source, preventive nutrition

Dietetikusok és dietetikus hallgatók pszichiátriai betegségekre vonatkozó ismereteinek és a mentális zavarban szenvedőkkel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata

Ács Andrea okleveles ápoló MSc, PhD-hallgató 1, Molnár Szilvia tanársegéd, PhD-hallgató2, Dr. Mák Erzsébet PhD, adjunktus3, Dr. Balogh Zoltán PhD, tanszékvezető főiskolai tanár4

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola,
2Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék,
3Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
4 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástan Tanszék

Absztrakt

Az evészavarok egy ideje az érdeklődés középpontjába kerültek. Az anorexia és a bulimia nervosa mellett napjainkban számos új, táplálkozással összefüggő, modern testképzavar kerül a pszichiátriai nozológiai (betegségtani) rendszerbe. Az ilyen betegségek hatékony kezelése a pszichoterápia mellett szakszerű dietoterápiás segítséget is megkíván. Kérdőíves felmérés során megvizsgáltuk a dietetikusképzés régebbi és jelenlegi hallgatóinak ismereteit és a téma iránti érdeklődését. Felmértük a dietetikusok mentális betegekkel kapcsolatos attitűdjét, a megbélyegzést (stigmatizációt), illetve a nyitottságukat a két szakterület együttműködésére. Jelen munka a pszichiátriaoktatásnak a dietetikusképzésben való hatékonyságának növelésére tesz javaslatokat, valamint hangsúlyozza a multidiszciplináris teammunka szükségességét a mentális eredetű evészavarok gyógyításában.

Kulcsszavak: mentális zavar, dietetikus, attitűd, megbélyegzés, multidiszciplináris, oktatás
A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

 

Survey on the knowledge of dietitians and dietitian students of psychiatric disorders and

their attitudes concerning mental patients

Andrea Ács MSc in nursing , PhD-student 1, Szilvia Molnár college assistant lecturer, PhD-student2, Erzsébet Mák PhD, college senior lecturer3, Zoltán Balogh PhD, head of department, college professor4

1 Semmelweis University, School of PhD studies, Budapest, Hungary
2 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary
3 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Dietetics and Nutrition Sciences, Budapest, Hungary
4 Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Deparment of Nursing, Budapest, Hungary

Abstract

The food intake disorders recently has been the centre of interest. Beside anorexia and bulimia nervosa a number of new, modern diet-related body-image disorders has been added to the psychiatric nosological system. Effective treatment of such diseases in addition to psychotherapy requires professional help in diet-therapy. We examined the knowledge and interest of former and actual dietitian students in the topic during the survey. Dietitians surveyed the attitudes on mental patients, the stigmatization and the openness related to the cooperation of the two sectors. This study proposes the improvement of the efficiency of psychiatric education and the need for multi-disciplinary teams working on the treatment of eating disorders with mental origin.

Keywords: mental disorder, dietitian, attitude, stigmatization, multidisciplinary, education