Dietetikus

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – Budapest

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – Budapest dietetikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő közalkalmazott helyettesítéséig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest 1121, Pihenő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betegek felvilágosítása tápláltsági állapotuk, és táplálkozási anamnézisük alapján a betegségükkel kapcsolatos étkezési megszorításokról, az étrendi szokások és az egyéni tolerancia figyelembe vételével. Az elvégzett dietetikusi munka dokumentálása a MedSol rendszerben. A betegosztályok ételrendelésének kontrollja a MedSol által közvetített étkezési létszámok alapján. Élelmezéssel kapcsolatos dokumentációs feladatok végzése (előkalkuláció, tálalólisták készítése, aktualizálása, pót- és lerendelések intézése). Beosztás szerint tálalás irányítása, diétás étlapok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) OKPI Munkaügyi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, dietetikus szakirányú képesítés,

•         büntetlen előélet

•         érvényes vagy ügyintézés alatt álló működési nyilvántartás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         fekvőbeteg ellátásban szerzett-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         felhasználó szintű Ecostat és MedSol rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

•     nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

•         pozitív elbírálás esetén, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Gyurcsáné Kondrát Ilona vezető dietetikus részére a gyurcsaili@koranyi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton a pályázatnak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (1121 Budapest XII. kerület, Pihenő út 1.) Gyurcsáné Kondrát Ilona vezető dietetikus címére történő megküldésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koranyi.hu honlapon szerezhet.