Dietetikus

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

pályázatot hirdet

dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézményben a lakók étkezésével kapcsolatos feladatok ellátása, felügyelete, a diétás kezelések megvalósítása az orvos elrendelése alapján. A normál és diétás étlapkészítésben való részvétel, a tálalási folyamatban való részvétel. A munkaköri leírásban rögzített dokumentációk vezetése. Diétás tanácsadás a lakók részére. A hétvégi és délutáni műszakban történő tálalás és ételosztás ellenőrzése. Az intézményi továbbképzéseken való részvétel. Kapcsolattartás az intézmény orvosával, a gondozási csoportok tagjaival, az élelmezésvezetővel, a lakókkal. Az élelmezési bizottság munkájában való részvétel. A szakmai szabályok betartása, betartatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Dietetikus,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Kórházban vagy Idősek Otthonában szerzett – 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mekes Mária intézményvezető ápoló nyújt, a 06-1-254-00-20 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ).

•         Elektronikus úton Papp Anita részére a papp.anita@pestiut.hu E-mail címen keresztül