Dietetikus állás

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Megtervezi a betegek élelmezését, irányítja az ételek elkészítését, összeállítja a diétás étrendet és táplálkozási tanácsokat ad. Közreműködik a prevencióban és az egészségnevelésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, dietetikus végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • magyar állampolgárság
 • érvényes működési nyilvántartás, valamint MESZK tagság
 • büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel.
 • Szakképesítést igazoló dokumentum másolata.
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csépleő Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek, tel: 53/351-761, e-mail: nkkorh@gmail.com

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)
 • Elektronikus úton: nkkorh@gmail.com

   Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

   52-55/2018, valamint a munkakör megnevezését: dietetikus

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása és a pályázók meghallgatása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Intézmény honlapján – 2018. február 23.
 • MESZK honlapján (www.meszk.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.adatpark.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.