Élelmezésvezető

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

pályázatot hirdet

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezési csoport munkájának megszervezése és irányítása. Az éves munkaterv elkészítése, időrendi teljesítése, végrehajtásuk ellenőrzése. Gondoskodik az Intézmény gondozottainak és alkalmazottjainak megfelelő mennyiségű és minőségű ételeinek elkészítéséről, és tálalásáról. Feladataival kapcsolatos nyilvántartások számítógépes feldolgozása. Nyersanyagkészletek megrendelése. Étlapok elkészítése. HACCP előírásainak való megfeleltetés. Élelmezési bizottság működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Dietetikus,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Élelmezésvezető és dietetikus munkakörben – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Költségvetési Intézményben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mekes Mária intézményvezető ápoló nyújt, a 06-1-254-00-20 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ).

•         Elektronikus úton Papp Anita részére a papp.anita@pestiut.hu E-mail címen keresztül