Dietetikus – élelmezésvezető

Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona

pályázatot hirdet

dietetikus – élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az élelmezési részleg munkájának megszervezése, irányítása, a beosztott dolgozók beszámoltatása, a munkatervi feladatok teljesítése, végrehajtásuk állandó ellenőrzése. Munkaköri feladatok: Gondoskodik az Intézmény gondozottjainak és alkalmazottainak megfelelő mennyiségű, minőségű, kalória- és biológiai értékű ételeinek az elkészítéséről, tálalásáról, és kiosztásáról. Feladatával kapcsolatos nyilvántartások számítógépes feldolgozása. A nyersanyagkészletek megrendelése. Étlapok elkészítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Dietetikus,
 • Élelmezésvezető és dietetikus munkakörben – 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmassági

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Élelmezésvezető és dietetikus munkakörben – 3-5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ).
 •   Elektronikus úton papp.anita@pestiut.hu e-mail címen keresztül