A 0-3 éves csecsemők, kisdedek és a szoptatós anyák táplálkozási felmérése, 1. rész

Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő

Kiss-Tóth Bernadett dietetikus

Nestlé Hungária Kft.

 Absztrakt

A megfelelő egészségi mutatók és életminőség eléréséhez az élet első, ezer napja meghatározó (1, 2). Ahhoz, hogy az elhízás, valamint a nem fertőző betegségek folyamatosan növekvő tendenciájának okait feltárjuk, e korai életkorbeli táplálkozási szokások vizsgálata is szükséges. Jelen cikkben a 0–3 éves gyermekekre, a szoptatós édesanyák táplálkozási szokásaira, valamint a táplálási attitűdökre és tápanyag-felvételi jellemzőkre irányuló kutatás első eredményeit mutatjuk be. Az édesanyák táplálási attitűdjeiből kiderül, hogy a tudatos szülőségre utaló táplálási jellemzők a gyermek első életéve után fokozatosan eltűnnek. Az antropometriai adatokat illetően a túlsúly és az elhízás az édesanyák 28,4%-ánál, míg a 2-3 évesek 6,5%-ánál volt megfigyelhető. Összefüggés azonban nem mutatható ki a gyermekek és a szülők BMI-értékei között.

Kulcsszavak: táplálkozás, gyermek, első 1000 nap, kutatás, antropometria

A teljes cikk az Új Diéta 2016/5-ös számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

Nutrition survey of the 0-3 years old infants, toddlers and lactating mothers, Part I.

Krisztina Badacsonyiné Kassai dietitian, health visitor

Bernadett Kiss-Tóth dietitian

Nestlé Hungária Ltd., Budapest, Hungary

Abstract

The first thousand days determine the health indicators and quality of life later in our life (1, 2). In order to discover the reasons behind the increasing prevalence of obesity and other non-communicable chronic diseases, it is necessary to survey the nutritional habits of children in the early ages of their life. We discuss the first outcomes of the study on the eating habits, dietary intake and feeding attitudes of lactating women and children between the age of 0 and 3. It turned out, that the health-consciousness of parents in feeding their children are slowly disappearing after their child becomes 1 year old. The prevalence of overweightness and obesity is 28,4% among mothers, while 6,5% among 2-3 year old children. However there is no connection between the BMI values of children and their parents.

Keywords: nutrition, child, first 1000 day, research, anthropometry