Szövetségünkről

Köszöntjük a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) honlapján!

A honlap a táplálkozást, dietetikát érintő témákban mind a szakemberek, mind a lakosság számára egyaránt hasznos, hiteles információkat nyújt.

Az MDOSZ 1991-ben alakult meg, mint közhasznú szervezet fejti ki országos szinten tevékenységét. Taglétszáma megközelíti a  2000 főt – elsősorban főiskolát végzett dietetikusok, valamint egyetemet végzett táplálkozástudományi szakemberek, jelentős számban dietetikus hallgatók, illetve pártoló tagként jogi személyek alkotják a tagságot.

Ki a dietetikus?

A dietetikus a táplálkozástudomány és a dietetika területén szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, akit a nemzeti kormányzati szervek elismernek. A dietetikus a táplálkozástudományt egészséges és beteg egyének, valamint csoportok élelmezési ellátása, gyógyítása és egészségnevelése céljából alkalmazza. Feladata a betegélelmezésen és közétkeztetésen túl táplálkozási tanácsadás a gyógyítás különböző területein, valamint a táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségek megelőzése, vagyis a korszerű, kiegyensúlyozott táplálkozás megismertetése a lakossággal. A szakemberek a táplálkozástudomány minden szegmensében jelen vannak, a prevenció területén, fekvőbeteg intézményekben, járóbeteg szakellátásban, szociális szférában, élelmiszeripari cégeknél, wellness- és fitnesscentrumokban, gyógyszállodákban, vendéglátásban, kutatás területén, oktatásban, és egyre többen a magánpraxisban is.

A Szövetség célja, feladata

Betegségmegelőzés, a lakosság egészségi állapotának megőrzése és javítása, az egészséges, illetve aktuális állapotnak megfelelő táplálkozási gyakorlat és szokások kialakítása pozitív befolyásolás útján.

A különböző táplálkozással összefüggő betegségek terápiás vonatkozásainak széles körű megismertetése, kutatása, elfogadtatása és bevezetése.

Elsőrendű cél, hogy a magyar lakosság egészségi állapota a többi társszervezetek összefogásával javuló tendenciát mutasson.

A dietetikusi munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, elsősorban továbbképzések, konferenciák szervezése és támogatása .

A dietetikusi munka és gyakorlat társadalmi szintű alkalmazása, ismeretterjesztés, többirányú és komplex hasznosítási stratégiák kidolgozása és megvalósítása.

A tagok szakmai ismereteinek elmélyítése, hazai és nemzetközi tudományos eredmények követése, egységes szakmai szemlélet kialakítása, szakmai protokollok létrehozásában közreműködés.

A dietetikusok szakmai, etikai érdekeinek érvényesítése.

A dietetikusi munka társadalmi megismertetése és elismertetése.

A nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése.

Képzések, továbbképzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése és támogatása.

Rendezvények, dietetikai tréningek szervezése.

Kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása.

A szakmai nyilvánosság állandó fórumainak megteremtése és működtetése.

A különböző munkakörben dolgozó dietetikusok szakmai, jogi, etikai érdekeinek érvényesítése, képviselete, gazdasági és szociális érdekeinek megfogalmazása és a döntéshozókhoz való közvetítése.

A szövetség tagjainak szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumokon. Az MDOSZ 1994 óta tagja az Európai Dietetikusok Szövetségének (European Federation of the Associations of Dietitians), 2008 óta pedig a Dietetikusok Világszövetségének (International Confederation of Dietetic Associations), amely egyúttal a szakmai szervezet nemzetközi elismerését is jelenti.

Instagram

Linkedin

Spotify podcast

Buzzsprout podcast