A COM-B-modell és az erre épülő 2015. évi Egészségkommunikációs Felmérés (EKF) érdekességei

Fekete Krisztina dietetikus, egészségfejlesztő

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

Absztrakt

Nagyobb mérvű egészségváltozás elérésére a jelenlegi, főként csak ismeretátadáson alapuló hazai egészségfejlesztési programok és egészségkommunikációs módszerek egymagukban nem elegendők. Olyan módszertani áttörést jelentő megközelítésre van szükség, amely egyrészt figyelembe veszi, hogy az egészségmagatartást az ismereteken túl az egészséggel kapcsolatos attitűd és hiedelmek, az érték- és normarendszer, azaz az egészségkultúra határozza meg, másrészt magatartásformáló eszközként használja a korszerű kommunikációt. Célszerű ezért megvizsgálni, hogy a különböző helyen és helyzetben élő lakosoknak mit és hogyan érdemes kommunikálni ahhoz, hogy minél többet tegyenek saját maguk, valamint mások egészségéért és az egészséges életmódot támogató környezetért. Az egészségkultúra ilyen irányú változása elengedhetetlen ahhoz, hogy lényegesen javuljon a lakosság egészsége hazánkban. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által 2015-ben készített Egészségkommunikációs Felmérés (EKF) eredményei a felsorolt célokat, a megfelelő kommunikációs beavatkozások tervezését segítik elő. A cikk részletesen bemutatja a felmérés alapjául szolgáló COM-B-modellt, illetve az EKF eredményeiből felvillant táplálkozástudományi szakembereket érintő, érdeklődésre számot tartó néhány megállapítást.

Kulcsszavak: egészségkommunikáció, COM-B-modell, attitűd, BMI, zöldség- és gyümölcsfogyasztás.

A teljes cikk az Új Diéta 2016/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

Interesting facts about the COM-B model and the resulting 2015 Health Communication Survey (HCS)

Krisztina Fekete dietitian, health development worker

National Institute for Health Development, Budapest, Hungary

Abstract

Domestic health promotion programmes and health communication methods which are currently under implementation and mainly focus only on knowledge transfer, are not sufficient alone to generate significant changes in health. A groundbreaking approach is needed which, on one hand, takes into account that health behaviour is determined, in addition to knowledge, by health-related attitudes and beliefs, values and moral standards, that is, by health culture, on the other hand, it uses modern communication as a behaviour forming tool. Therefore, it is necessary to study the methods and content of communication targeted at people in different life situation and different places in order to make them put as much efforts into their own and others’ health and into a health promoting environment as possible. These kinds of changes in health culture are crucial to significantly improve the health of the Hungarian population. The results of the Health Communication Survey conducted by the National Institute for Health Development facilitate the realization of the aims mentioned above and the planning of suitable communication interventions in 2015.

The article gives a detailed presentation about the COM-B model which serves as a basis for the survey and provides insight into some of the conclusions drawn from the HCS which can be of interest to nutrition professionals. 

Keywords: health communication, COM-B model, attitude, BMI, vegetable and fruit consumption