Jogszabályok, irányelvek

Útmutatás a jogszabályi oldal használatához:

Az alábbiakban a dietetikusi, táplálkozástudományi, élelmezési tevékenységekkel kapcsolatos fontosabb jogszabályokat gyűjtöttük össze. Az egyes alcímekre kattintva találhatók meg az adott témára vonatkozó törvények, rendeletek.

A jogszabályoknál először a jogszabály száma (törvény esetében pl. 1997. évi CLIV. törvény, rendelet esetében pl. 37/2004. (IV. 26.)), majd a típusa (rendeletnél pl. ESzCsM rendelet), végül a jogszabály címe (pl. az egészségügyről / az étrend-kiegészítőkről) olvasható.

Szakmai irányelvek:

 Szakmai irányelv a diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban Letöltés
 Új dietetikai irányelv (2020) Letöltés
 Új csecsemőtáplálási irányelv (2019) Letöltés
  Magyar Hypertonia Társaság, a Magyar Nephrologiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesületének konszenzusdokumentuma a hyperurikaemiás és a köszvényes betegek ellátásáról Letöltés
  A földművelésügyi miniszter 28/2017. (V.30.) FM rendelete az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről Letöltés
 A kórházi, az egészségügyi ápolási otthonokban és az otthon ellátásra szoruló felnőtt betegek tápláltsági állapotának felmérése és a tápláltsági zavarok táplálásterápiával történő kezeléséről Letöltés
 A diebetes mellitus dietoterápiájáról felnőttkorban Letöltés
 Krónikus szívelégtelenség dietoterápiája Letöltés
 Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról Letöltés
 Dietetikai teendőkről a kardiovaszkuláris szekunder prevencióban Letöltés
 Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájáról Letöltés
 A metabolikus szindróma dietoterápiájáról Letöltés
 A terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról Letöltés
 A szondatáplálásról (2911-2935. oldal) Letöltés
 Az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálásáról (2731-2735.  oldal) Letöltés

 

Egészségügyi jogszabályok:

A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve Letöltés
Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a terápiás/klinikai dietetikus tevékenységeiről az alap- és szakellátásban. Letöltés
22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról Letöltés
Az emberi erőforrások minisztere 11/2020. (III. 14.) EMMI rendelete – az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása Letöltés
ELJÁRÁSREND – Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Dietetikai, humán táplálkozás (szakdolgozói) Tagozatának ajánlása a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban Letöltés
 Magyar Közlöny 206 szám 2019 évi CXI törvény Letöltés
 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről (diétás szakács) Letöltés
 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Letöltés
 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról Letöltés
 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról Letöltés
 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról Letöltés
 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól Letöltés
 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról Letöltés
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Letöltés
 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Letöltés
 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Letöltés
 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről Letöltés
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Letöltés
 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról Letöltés
 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól Letöltés
 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól Letöltés
 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről Letöltés
 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Letöltés
 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól Letöltés

 

Élelmiszerek / Tápszerek / Étrend-kiegészítők / Gyógyhatású készítmények / Gyógyszerek:

 432/2012/EU Az Európai Bizottság rendelete Letöltés
 1169/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács rendelete Letöltés
 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Letöltés
 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről Letöltés
 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről Letöltés
 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről Letöltés
 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről Letöltés
 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről Letöltés
 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről Letöltés
 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról Letöltés
 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól Letöltés
 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról Letöltés
 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról Letöltés

 

Közétkeztetés / Vendéglátás / Élelmiszer-biztonság / Élelmiszergyártás:

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Letöltés
 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről Letöltés
 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól Letöltés
 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről Letöltés
 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről Letöltés
 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról Letöltés
 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről Letöltés
 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Letöltés
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Letöltés

 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara / Egészségügyi Szakmai Kollégium / Szakmai tevékenység és feltételek:

 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról Letöltés
 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Letöltés
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Letöltés
 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről Letöltés
 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről Letöltés
 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről Letöltés
 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről Letöltés
 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól Letöltés

 

Útmutató

 Segítség pályakezdő kollégáknak Letöltés
 Segítség vállalkozó kollégáknak Letöltés