A dietetikai tevékenység értékelése fekvőbeteg-ellátó intézményekben a személyi minimumfeltételek teljesülése tükrében

Erdélyi-Sipos Alíz dietetikus MSc, főtitkár1, Bartha Kinga dietetikus MSc2

1 Magyar Dietetikusok Szövetsége

2 Semmelweis Egyetem, Központi Dietetikai Szolgálat

Absztrakt

 A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) 2016 decemberében online felmérést végzett a hazai, állami finanszírozású, fekvőbeteg-ellátó intézményekben. A felmérés célja az volt, hogy információt kapjunk a dietetikai tevékenység személyi minimumfeltételeinek teljesüléséről, illetve a dietetikai dokumentációról, valamint megvizsgáljuk, hogy a kórházakban az Egységes Diétás Rendszert (továbbiakban EDR) figyelembe véve milyen és hányféle diétát szolgáltatnak a pácienseknek. A kérdőíves felmérésben huszonkilenc egészségügyi intézmény vett részt, ami lefedte mind a hét régiót (csaknem 23 ezer beteg ellátását végzik). A kapott eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt évekhez képest nincs javulás a 100 ágyra jutó dietetikusok számában. A kötelező dietetikai dokumentáció csak részlegesen valósul meg. Nyolc intézményben (7657 ágy) saját fejlesztésű elektronikus rendszerben történik a dokumentáció, 12 esetében (8482 ágy) szintén saját fejlesztésű rendszerben, de papír alapon. Az MDOSZ által kidolgozott, a jogszabályi feltételeknek teljesen megfelelő elektronikus vagy papíralapú dokumentációt (amely ingyenesen elérhető) mindössze két intézmény használ (1654 ágy). A kórházak többségében nem mérik a dietetikai szolgálat munkáját. Három intézményben egyáltalán nem történik beszámoló a dietetikai tevékenységről a vezetőség felé. A kórházakban átlagosan az EDR-nek megfelelően 62-féle diétát szolgáltatnak, a minimum 11 volt, leggyakrabban a diabétesz esetén alkalmazott étrendet alkalmazzák. A felmérés rámutat arra, hogy szükség van a dietetikusi létszám bővítésére, a dietetikai dokumentáció rendezésére és a dietetikai tevékenység mennyiségi és minőségi értékelésére, valamint a szolgálatok munkájának és eredményeinek ismertetésére.

Kulcsszavak: EDR, dietetikai dokumentáció, dietetikus

A teljes cikk az Új Diéta 2017/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni   

 

The evaluation of dietetic practice in inpatient care instituti ons related to the regulation about the minimum personal requirements

 Alíz Erdélyi-Sipos dietitian, secretary – general1, Kinga Bartha dietitian2

1 Hungarian Dietetic Association (HDA), Budapest Hungary

2 Semmelweis University, Central Dietetic Service, Budapest, Hungary

Abstract

The Hungarian Dietetic Association (MDOSZ) conducted an online survey in December, 2016 among national, state-funded inpatient institutions. The aim of the survey was to get information on the fulfillment of the regulation about the minimum personal requirements for dietetic practice and documentation, and to examine how much and which types of hospital diets are available for patients, based on the Standard Diet System (EDR). Twenty-nine health institutions participated in the survey covering all seven regions (nearly 23,000 patients). The results show that there is no improvement in the number of dietitians per 100 beds compared to previous years. The mandatory dietetic documentation is only partially implemented. The documentation in eight institutions (7657 beds) is done in their own developed electronic system, in 12 hospital (8482 beds) in their own developed system, but on paper. Only two institutions (1654 beds) are using the MDOSZ’s electronic or paper documentation sample (available free of charge), which is fully compliant with legal requirements. Most of the hospitals do not measure the work of the dietetic service. At three institutions there are no report to the lead management about the dietetic activity. Based on EDR, in hospitals an average of 62 types of diets are provided, minimum 11, and the most frequently used diet is diabetes. The survey reflects on the need to increase the number of dietitians, to elaborate the  dietetic documentation and to evaluate quantitatively and qualitatively the dietetic practice and to present the work and results of the services.

Keywords: EDR, dietetic documentation, dietitian