Az intuitív táplálkozás és a testtömegindex kapcsolatának vizsgálata magyar nők között

Pődör-Novák Réka dietetikus

Absztrakt

Az intuitív táplálkozás egy adaptív, étkezési mód, amely a szervezet belső, éhség−jóllakottság jelzéseire épül. Az eddigi kutatások szerint a normál testtömegindexű emberekre általában jellemző ez a fajta étkezési mód, míg az elhízottakra kevésbé. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy milyen összefüggés van az Intuitív Táplálkozás Kérdőíven elért pontszám és a testtömegindex, valamint a fogyókúrázás gyakorisága között. Feltételeztük, hogy az intuitív táplálkozás pontszám és a testtömegindex, valamint a fogyókúrázás gyakorisága között negatív kapcsolat áll fent. A kutatást az angol nyelvű „Intuitive Eating Scale” általunk lefordított változatával végeztük. Összesen 184 nő vett részt a felmérésben. Az adatokat SPSS szoftver segítségével elemeztük. A tényezők közötti kapcsolatot Pearson-korrelációval számítottuk ki. Szignifikáns, negatív kapcsolatot találtunk az intuitív táplálkozás összpontszám és a BMI között (r = – 0,213; p < 0,01), valamint az intuitív táplálkozás összpontszám és a fogyókúrázás gyakorisága között (r = -0,471; p < 0,01). Hipotéziseink tehát beigazolódtak.

Kulcsszavak: intuitív táplálkozás, fogyókúra, elhízás

A teljes cikk az Új Diéta 2017/2-3-as számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni

 

Examination of the correlation between Intuitive Eating Score and BMI among Hungarian women

Réka Pődör-Novák dietitian

Abstract

Intuitive eating is an adaptive form of eating. It is based on the body’s internal hunger and satiety cues to regulate food intake. According to former studies normal weight people eat more intuitively than obese people. In our research we examined the correlation between Intuitive Eating Score and BMI and the frequency of weight loss dieting. We hypothesized that Intuitive Eating Score would correlate negatively with BMI and also with the frequency of dieting. We used the Hungarian version of the „Intuitive Eating Scale”, which we had translated. 184 women participated in the survey. Data were analysed using SPSS software. The associations between the factors were calculated by Person-correlation. There was a significant negative correlation between intuitive eating score and BMI (r = – 0,213; p < 0,01) and between intuitive eating score and the frequency of weight loss dieting (r = -0,471; p < 0,01).  Thus our hypotheses were confirmed.

Keywords: intuitive eating, weight loss diet, obesity