Nemzetközi program a gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelésére A gyümölcs és a zöldség jelentősége az ember egészségi állapotában: szakirodalmi áttekintés 1. rész

Biró György, dr. Barna Mária, dr. Biró Lajos

„Az egészséges család” Program Tudományos Bizottságának tagjai

 Absztrakt

Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága 2014-ben intervenciós programot indított Lengyelországban és Magyarországon a családok gyümölcs- és zöldségfogyasztásának növelése érdekében. A program tudományos megalapozását szolgálta ez az áttekintés, amely felvázolja a zöldségek és a gyümölcsök humánbiológiai hatásait. A szerzők a nemzetközi összehasonlítás céljából bemutatják a fogyasztás alakulását több európai és Európán kívüli országban, továbbá az erre vonatkozó táplálkozási ajánlásokat és a fogyasztás mérési módszereit. Tárgyalják az összefüggéseket a szív-ér rendszeri kórképekkel, a 2-es típusú cukorbetegséggel, az elhízással, a rosszindulatú daganatokkal és más idült betegségekkel. Összegzik a fogyasztási magatartást befolyásoló tényezőket (edukációt, társadalmi-gazdasági helyzetet), továbbá a fitokemikáliák, valamint a növények nitrát- és nitrittartalmának jelentőségét és röviden a kapcsolódó élelmiszer-biztonsági megfontolásokat. (Az intervenció eredményei külön cikkben kerülnek közlésre.)

Kulcsszavak: zöldség/gyümölcs fogyasztása, táplálkozás epidemiológia, idült nem-fertőző betegségek megelőzése, kognitív funkciók, fitokemikáliák

A teljes cikk az Új Diéta 2016/4-es számában elérhető. Amennyiben a teljes cikket nyomtatott formában szeretné elérni itt tudja megrendelni.

INTERNATIONAL PROGRAM FOR THE PROMOTION OF FRUIT AND

VEGETABLES CONSUMPTION

– The importance of fruit and vegetables in the human health status: a narrative review

György Biró dr., Mária Barna dr., Lajos Biró dr.

The authors are the members of the „My healthy family” project Scientific Committee

Abstract

The Directorate General for Health and Consumer Affairs of the European Commission (DG SANCO) set an intervention program in action for the sake of enlargement of fruit and vegetables consumption in Polish and Hungarian families. This narrative review provides its scientific support, outlines the human biological impacts of fruit and vegetables. With the purpose of international comparison the authors demonstrate the consumption trends in several European and outside European countries, moreover dietary guidelines relating this issue. There is highlighted the association regarding the cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus, obesity, malignant tumours, and other chronic disorders. The authors summarize the factors influencing the consumption behaviour (education, socio-economic condition), in addition the phytochemicals, the significance of nitrates and nitrites in plants and finally briefly the associated food safety considerations. (The results of intervention will be published in a detached paper.)

Keywords: vegetables/fruit consumption, nutritional epidemiology, prevention of chronic non-communicable diseases, cognitive functions, phytochemicals